This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Licensing Options

This page is unfortunately only available in Swedish at the moment. The content will be translated into English as soon as possible.

 

Mjukvaruprodukterna i Creative Tools sortiment finns att köpa som olika licenstyper. Eftersom olika verksamheter och behov ställer olika krav på typen av licenser ser vi alltid till att våra kunder erbjuds rätt licenstyp. De många olika begreppen kring licenstyper kan uppfattas som en snårig djungel med många branschtermer som behöver förtydligas. Dessutom kan olika programutvecklare använda sig av olika terminogi för samma licenstyp. Här följer förklaringar till de vanligast förekommande licenstyperna:
 

Licenser för en användare

Licenser för en användare eller dator kallas generellt för singellicenser. Dessa licenser är avsedda för en användare och för installation på en dator. Vissa programvaror låser sig därmed till hårdvaran den installeras på. Man kan givetvis flytta en singellicens från en dator till en annan, men då ska tillverkaren i vissa fall kontaktas för att exempelvis låsa upp licensen eller för att generera en ny aktiveringskod. Vissa tillverkare tillåter två installationer per singellicens; en för användarens kontorsdator och en för användarens hemdator/laptop. Singellicens kan också kallas:

 • Singellicens
 • Standalone
 • SLM
 • Single
 • Node locked (NL)
 • Node
 • Single-User

 

Licenser på nätverket

En nätverkslicens är en licens som installeras flytande på ett lokalt datornätverk. Fördelarna med flytande licenser är att flera användare kan dela på en licens. När en användare startar upp programmet på sin dator hämtas nätverkslicensen och låser sig till den datorn/användaren så länge programmet är i bruk. När det sedan stängs ner "flyter" licensen upp på nätverket igen och blir tillgängligt för andra användare. Man behöver alltså ha en licens per användare som skall ha programmet igång samtidigt. Nätverkslicens kan också kallas:

 • Floating license (FL)
 • Concurrent
 • Flytande licens
 • NLM
 • Multi-User
 • Network
   

Volymlicenser

Volymlicenser är en term som används av vissa tillverkare då man köper ett större antal licenser på en gång. Eftersom man köper en större volym får man ofta ett rabatterat inköpspris per licens. Volymlicenser kan också benämnas:

 • Follow up
 • TLP - Transactional Licensing program
 • CLP - Cumulative Licensing program
   

Utbildningslicenser

De flesta tillverkare erbjuder olika typer av utbildningslicenser till rabatterade priser. För utbildningslicenser gäller ofta att särskilda villkor uppfylls. Utbildningslicenser kan i vissa fall ha någon form av begränsning jämfört dess kommersiella motsvarighet. T. ex. kan vissa programfunktioner vara begränsade eller otillgängliga, ett annat exempel kan vara renderingsbilder med s.k. vattenstämpel. Utbildningslicenser får ej användas i kommersiellt syfte. Denna typ av licenser kan bara köpas av skolor, universitet och andra lärosäten som inte driver utbildning i kommersiellt syfte. Utbildningslicenser har olika namn beroende på tillverkare. Andra vanligt förekommande namn är exempelvis:

 • Educational license
 • Skollicens
 • Academic license
 • Site license
 • Lab pack
 • Classroom license
 • K12
   

Studentlicenser

Som student kan man antingen köpa eller ladda hem gratis studentlicenser. Vissa tillverkare erbjuder båda möjligheterna. Det finns givetvis skillnader på gratisversionerna och de man köper. Den stora fördelen med att köpa en studentlicens är att vissa tillverkare erbjuder förmånliga möjligheter att uppgradera studentlicensen till kommersiell licens när man inte längre är student. Studentlicenserna kan vara begränsade på olika sätt och får oftast inte användas i kommersiellt syfte, men ett fåtal tillverkare tillåter det. Det är vanligt att studentlicenser, oavsett om det gäller en gratis licens eller köpt, är tidsbegränsade till mellan 12-36 månader. Kostnadsfria studentlicenser som kan laddas hem får oftast inte användas i undervisningen vid skolor och universitet. Dessa licenser är avsedda för studenternas hemdatorer och laptops.
 

Personal Learning Edition (PLE)

Vissa tillverkare erbjuder icke-kommersiella licenser för personligt bruk även om du inte är student. Det innebär att du får köpa en licens till rabatterat pris men den får inte användas i kommersiella syften.
 

Box eller download

Licenserna kan levereras i en fysisk box eller som en download, dvs. du laddar hem mjukvaran digitalt. Vid download levereras instruktioner, länkar för nedladdning och serienummer digitalt via e-post.
 

Prenumerationsavtal

I stort sett alla tillverkare erbjuder någon form av prenumerations- och supporttjänst mot en årlig avgift. Prenumerationsavtalet är något man tecknar till när man köper en licens och tjänsten kan vara obligatorisk på vissa produkter och frivillig på andra. Kort sagt innebär dessa prenumerationstjänster att du får olika fördelar. Den största och vanligaste fördelen är att du får tillgång till alla nya versioner av programvaran direkt vid release. Andra fördelar kan vara att du får rätten att använda en hemlicens, dvs. installera produkten på mer än en dator, eller kan få tillgång till prioriterad support. Att ha ett aktivt prenumerationsavtal håller ditt licensinnehav uppdaterat och underlättar ditt budgeteringsarbete; du får bättre kontroll på den årliga kostnaden eftersom det alltid är en lägre kostnad att ligga på prenumerationsavtal än att uppgradera programvaran på traditionellt sätt vid varje ny release. Du kan läsa mer om de olika tillverkarnas prenumerationstjänster på respektive produktsida. Prenumerationstjänster har olika namn beroende på tillverkare men de benämns ofta:

 • Maintenance Plan
 • Service & Maintenance
 • Service agreement
 • Maintenance
 • Maintenance & Support

Uppgraderingar av licenser

Det finns nästan lika många benämningar på licensuppgraderingar som det finns tillverkare och det kan vara lite snårigt att förstå alla olika begrepp. Dessutom kan de olika namnen vara förkortningar av längre benämningar. Här finner du korta förklaringar på några av de vanligaste benämningarna som finns:
 

 • Uppgradering / upgrade
  En uppgradering från en äldre till senaste version av en specifik produkt. Kallas ibland för förkortningarna UPG eller Upgr.
 • Crossgrade / Sidegrade
  En crossgrade eller en sidegrade är en korsuppgradering mellan två olika produkter från samma tillverkare.
 • Competitive Sidegrade
  Används främst av Maxon och innebär att du får ett rabatterat pris på Cinema 4D om du redan har ett konkurrerande 3D-program.
 • Network Activation
  Denna uppgraderingstyp skaffar man om man har en singellicens och vill uppgradera den till en nätverkslicens (se förklaringar ovan).